STAFF

Original: Jo Taketsuki / Illustration: Sikorsky (Shueisha Super Dash Bunko, serialized in “Super Dash & Go!”)
Director: Keizo Kusakawa
Deputy Director: Satoshi Mannaka
Series Composition: Toki Hanada
Character Design & Animation Director: Masakazu Ishikawa
Creature design: Hirata Ryo
Color design: Shigenobu Kaiboku
Director: Takumi Haneda
Art director: Eiji Iwase
3DCG: studio GX Sound production:
Miwa Iwanami
Sound production: Magic capsule
music: Tatsuya Kato
Animation production: Burnham studio
animation production: Diomedia

CAST

Kusanagi Mamorudo: Yoshitsugu Matsuoka
Erica Buranderri: Yoko Hikasa
Banritani YuMakoto: Kana Hanazawa
Liliana Kuranicharu: Eri Kitamura
Kiyoaki Institute Ena: Yuka Saitō
Athena: Yui Ogura
Amakasu Touma: Shinobu Matsumoto
Kusanagi Shizuhana: Rina Hidaka
narration : Fumihiko Tachiki